BLOG

Uchylenie uchwały regulującej sposób tworzenia stron internetowych notariuszy

Dyskusja związane ze sposobem prezentowania oferty kancelarii notarialnych trwa od dawna. Kontaktując się z notariuszami z całej Polski w sprawie wykonania strony internetowej niejednokrotnie spotkałem się z opinią, że „nasza izba ma własne spojrzenie na to co można, a czego nie można”. Warto więc wspomnieć o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 3, który dotyczył skargi kasacyjnej od uchwały Krajowej Rady Notarialnej w sprawie stron internetowych notariuszy.

Z tego artykułu dowiesz się

Wyrok Sądu Najwyższego uznający prawo Krajowej Rady Notarialnej do określania zasad tworzenia stron internetowych kancelarii notarialnych

Dyskusja związane ze sposobem prezentowania oferty kancelarii notarialnych trwa od dawna. Kontaktując się z notariuszami z całej Polski w sprawie wykonania strony internetowej niejednokrotnie spotkałem się z opinią, że „nasza izba ma własne spojrzenie na to co można, a czego nie można”. Warto więc wspomnieć o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 3, który dotyczył skargi kasacyjnej od uchwały Krajowej Rady Notarialnej w sprawie stron internetowych notariuszy. Wedle podjętej uchwały, notariusze byli zobowiązania do niezwłocznego usunięcia własnych stron internetowych.

  1. Rada Izby Notarialnej w W. stosownie do postanowień § 6 Zarządzenia […] Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej, w związku z prowadzeniem przez Radę Izby Notarialnej strony internetowej Izby Notarialnej w W. zawierającej dane wszystkich notariuszy będących członkami Izby oraz inne dane, o których mowa w uchwale […] Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron i internetowych dla kancelarii notarialnych, stwierdza że zakładanie indywidualnych stron internetowych lub zamieszczanie przez Notariuszy danych na innych stronach internetowych w jakiejkolwiek formie jako element niedozwolonej reklamy, stanowi naruszenie etyki zawodowej.
  2. Notariusze prowadzący stronę internetową bądź zamieszczający jakiekolwiek dane swoje lub swojej kancelarii na stronie innej niż stronie Izby zobowiązani są bezzwłocznie do ich usunięcia lub zamknięcia takich stron.
  3. Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia stanowić będzie podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.”

Sąd Najwyższy w wyroku uchylił przedmiotową uchwałę uznając, że rada izby notarialnej w Warszawie nie była prawnie umocowana do zakazania notariuszom zakładania indywidualnych stron internetowych lub zamieszczania przez notariuszy danych na innych, niż strona internetowa Izby Notarialnej w Warszawie, stronach internetowych w jakiejkolwiek formie ani też, co oczywiste, do kwalifikowania naruszenia przez notariusza tego bezprawnie wprowadzonego zakazu, jako naruszenia zasad etyki zawodowej.

Zasady harmonijnej kompozycji strony internetowej

Jak przygotować ilustracje i grafiki na stronę internetową

Dowiedz się jak przygotować obrazy na stronę internetową – dobrać charakter, kolorystykę, format i sposób kompresji, aby zachwycić odwiedzających, skutecznie przekazać swoje przesłanie oraz wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwarek.

Jakie czynniki wpływają na pozycję wizytówki firmy (Google Moja Firma) w wynikach wyszukiwania Google Maps

Linki zwrotne mają ogromne znaczenie dla pozycji strony w Google. Poznaj zagrożenia związane z ich kupowaniem.

Jak wybrać hosting na potrzeby strony internetowej i poczty elektronicznej

Dowiedz się, jak wybrać hosting by był niedrogi w utrzymaniu i zapewniał oczekiwaną wydajność i bezpieczeństwo dla witryny oraz skrzynek pocztowych.

Wpływ linków zwrotnych (backlinków) na pozycję strony w Google

Linki zwrotne są kluczowym czynnikiem wpływającym na pozycję strony w wynikach wyszukiwania Google. Dowiedz się, jak sprawić, by Twoja witryna stała się bardziej popularna.

Czynniki wpływające na pozycję strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google

Znaczenie położenia strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google jest niezwykle ważne dla każdej firmy. Poznaj czynniki wpływające na pozycję strony internetowej.