Kopie zapasowe
i rozwiązania wysokiej dostępności

Odpowiednio dobrane systemy kopii zapasowych  umożliwiają uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorstwo narażone jest na przerwę w funkcjonowaniu – czy to z powodu awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania, czy to w wyniku ataku hackerskiego.

Firma M2A projektuje i wdraża rozwiązania w zakresie wykonywania kopii zapasowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – kancelarii adwokackich, kancelarii radców prawnych, kancelarii notarialnych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego, placówki ochrony zdrowia itp. Nasze rozwiązania kopii zapasowych uwzględniają specyfikę firm, w których są wdrażane, w tym w szczególności konieczność ochrony danych wrażliwych. 

Architektura rozwiązań kopii zapasowych

Zasadniczo oferujemy trzy rodzaje backupów:

Lokalna kopia na NAS

Dane z poszczególnych stacji roboczych oraz ewentualnie z serwera przechowywane są na podłączonej do sieci lokalnej (LAN) stacji dyskowej (NAS). Rozwiązanie to nie jest odporne na takie zdarzenia jak pożar, powódź czy kradzież sprzętu w firmie.

Kopia na NAS w innej lokalizacji

Dane z poszczególnych stacji roboczych oraz ewentualnie z serwera przechowywane są na stacji dyskowej (NAS) w innej lokalizacji, do której zapewniony jest dostęp przez szyfrowany tunel. Rozwiązanie to zapewnia odporność na nieprzewidziane zdarzenia lokalne, takie jak kradzież sprzętu czy pożar.

Kopie w chmurze danych

Dane z poszczególnych stacji roboczych oraz ewentualnie z serwera przechowywane są w chmurze danych, z którą komputery komunikują się przez szyfrowany tunel. Rozwiązanie to odporne jest na problemy lokalne (pożar, kradzież), ale jest droższe i nie ma pełnej kontroli nad danymi. 

Dostęp do danych transakcyjnych i historycznych możliwy jest dzięki rozwiązaniom backupowym uzupełniającym redundantne systemy przechowywania danych np. RAID.

Wdrożenie systemu kopii zapasowych poprzedza analiza środowiska IT pod kątem zgodności systemów wewnątrz przedsiębiorstwa z rozwiązaniem proponowanym przez Eximo Project. Odpowiednio dobrane urządzenia do przechowywania danych oraz oprogramowanie zarządzające procesami kopii bezpieczeństwa umożliwiają uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorstwo narażone jest na utratę danych.

WARUNKI UMOWY

Konfiguracja systemu kopii zapasowych zakłada precyzyjne określenie parametrów funkcjonalnych w razie awarii.

Recovery Time Objective (RTO) – pozwala na określenie czasu w jakim przedsiębiorstwo zakłada, że usługa lub system zostanie ponownie uruchomiony.

Recovery Point objective (RPO) – określa możliwy do zaakceptowania czas, w którym przedsiębiorstwo będzie pozbawione dostępu do danych biznesowych.

Cechy naszych rozwiązań kopii zapasowych

 • funkcje błyskawicznego przywracania kompletnych maszyn wirtualnych.
 • odzyskiwanie baz danych.
 • wykonywanie kopii zapasowych uwzględniających całe aplikacje.
 • możliwość odwzorowania środowiska produkcyjnego.
 • całodobowy monitoring i powiadamianie o awariach i stanie przywróconych danych.

Korzyści

 • Zapewnienie ciągłości działania biznesu w określonym czasie, oraz jasna informacja jak długo firma będzie pozbawiona dostępu do danych mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności.
 • Zastosowane rozwiązania pozwalają na wykonywanie backupu w tle, bez potrzeby przerywania pracy użytkowników.
 • Sprawne przywrócenie dostępu do danych historycznych i transakcyjnych to istotny czynnik płynnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
 •  
 • Nasze rozwiązania umożliwiają tworzenie kopii zapasowych oraz szybkie odzyskiwanie aplikacji i systemów dzięki kompleksowemu połączeniu backupu oraz metod replikacji.
 • Utworzenie kopii możliwe jest w sposób przyrostowy, różnicowy lub pełny umożliwiający odzyskiwanie poszczególnych plików i katalogów. Oprócz tradycyjnych narzędzi do backupu maszyn fizycznych, oferujemy również możliwość tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych.