Klienci M2A

Notariusze Szymański, Sobańska-Tiutiunik

Realizacja

Klient zlecił nam stworzenie nowej witryny internetowej, która miała zastąpić starą, niespełniającą oczekiwań. Koncepcja designu w dużej mierze była w naszej gestii. Z racji tego, że pan Aleksander Szymański pełni wysokie funkcje w samorządzie notariuszy, szczególnie dużą wagę przykładaliśmy do zapewnienia pełnej zgodności budowanej witryny z przyjętymi w korporacji zasadami polityki informacyjnej.

Notariusze o sobie

Jako notariusze od ponad 20 lat obsługujemy łodzian i ich firmy zapewniając bezpieczeństwo prawne dokonywanych czynności. Łączymy doświadczenie oraz dogłębną znajomość wielu dziedzin prawa. Nie popadamy w rutynę – każda sprawa jest dla nas ważna i każdej poświęcamy uwagę oraz czas.

Nie jesteśmy notariuszami z przypadku. Prawo jest naszą pasją i by móc należycie wykonywać zawód notariusza, konsekwentnie doskonalimy naszą praktykę – śledzimy zmiany w prawie, uczestniczymy w szkoleniach oraz zapoznajemy się z aktualnym orzecznictwem. Notariusz to osoba zaufania publicznego. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży i czujemy zaufanie, jakim obdarzają nas klienci. Dlatego w praktyce notarialnej nie kierujemy się osobistymi względami ekonomicznymi, ale dobrem klientów oraz ochroną ich praw i interesów.

Jako notariusze gwarantujemy:

  • pełne bezpieczeństwo powierzonych nam informacji;
  • dbałość o należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których podejmowane czynności mogą powodować skutki prawne;
  • udzielanie stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej;
  • sporządzanie aktów i dokumentów w sposób zrozumiały i przejrzysty;
  • dokonywania czynności notarialnych wyłącznie w zgodzie z obowiązującym z prawem.