Klienci M2A

Mazovia EDIH

Mazovia EDIH o sobie

Mazovia EDIH (Europejski Hub Innowacji Cyfrowych dla Mazowsza) to projekt wspierający wdrażanie technologii cyfrowych i interoperacyjności województwa mazowieckiego. Połączenie kluczowych technologii i usług ma przyspieszyć cyfrową transformację sektora przemysłowego, przyczyniając się do rozwoju regionalnego i krajowego.

Czym się zajmujemy

European Digital Innovation Hub of Mazovia (Mazovia EDIH) jest projektem, którego celem jest wspieranie wdrażania i najlepszego wykorzystania potencjału cyfrowego i interoperacyjności województwa mazowieckiego poprzez odpowiednie połączenie kluczowych technologii wspomagających (np. zaawansowane technologie wytwarzania, mikro/nanoelektronika, komponenty i systemy elektroniczne, fotonika), z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, czyli sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznym, przyczyniając się tym samym do przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji regionalnego i krajowego sektora przemysłowego.

Efektem projektu ma być świadczenie usług przez wszystkich konsorcjantów w kategoriach testowania rozwiązań konsorcjantów przez przedsiębiorców przed inwestycją, rozwój umiejętności w ww. obszarach technologicznych, świadczenie usług w zakresie budowania społeczności, a finalnie – szeroko pojętego wsparcia biznesu w rozwoju technologiczno-przemysłowym.

Nasz specjalizacje:

  • sztuczna inteligencja i wspomaganie decyzji,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • obliczenia wysokiej wydajności,
  • mikro-, nano- i optoelektronika,
  • fotonika,
  • robotyzacja

Finansowanie

Projekt Mazovia EDIH jest finansowany z unijnego programu Digital Europe dla Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w ramach umowy grantowej nr 101083509. Liderem Konsorcjum Mazovia EDIH jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Strona internetowa została sfinansowana z funduszy unijnych. Prowadzona jest wspólnie przez partnerów Mazovia EDIH. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.