Klienci M2A

Kancelaria Podatkowa Aneks

Budowa strony internetowej dla Kancelarii Podatkowej Aneks – hero section

Krótko o zleceniu

Właścicielka Kancelarii Podatkowej Aneks, dr Anna Leszczyńska, to osoba ciesząca się wielkim uznaniem wśród doradców podatkowych, bardzo aktywna w samorządzie zawodowym. Z tym większą przyjemnością przyjąłem możliwość stworzenia witryny. Pani Anna to estetka, obdarzona dobrym gestem i smakiem, dlatego praca przebiegała sprawnie, nawet gdy proponowaliśmy śmiałe rozwiązania graficzne.

Klient o sobie

Kancelaria Podatkowa zatrudnia pracowników oraz współpracuje z szerokim gronem specjalistów z dziedziny prawa podatkowego i bilansowego, gospodarczego, cywilnego, prawa karno-skarbowego oraz prawa pracy. Osoby te cechuje profesjonalizm, odpowiedzialność, szybkość i efektywność działania.

Pracujemy dla Was już 30 lat

Już od 30 lat obsługujemy firmy i osoby fizyczne zapewniając im profesjonalne wsparcie w zakresie obsługi finansowo, księgowej, kadrowo-płacowej, doradztwa podatkowego i prawnego oraz consultingu biznesowego. Wiele z firm, które z nami zaczynały działalność jako jednoosobowe działalności gospodarcze są obecnie wielkimi przedsiębiorstwami, wytrwale umacniającymi swoją przewagę konkurencyjną. Cieszymy się, żeby mamy swój mały wkład w ich sukces.

Obsługa księgowo-finansowa przedsiębiorstw

Obsługa księgowo-finansowa przedsiębiorstw to istotna część usług świadczonych przez Kancelarię Aneks. Zajmuje my się między innymi:

 • prowadzeniem księgowości w formie ksiąg rachunkowych, czyli pełna księgowość
 • prowadzeniem księgowości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych
 • obsługą w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług
 • sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych
 • pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych i środków unijnych poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji
 • opracowywaniem dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Obsługa kadrowo-płacowa

Nasi specjaliści od wielu lat prowadzą na rzecz klientów obsługę kadrowo-płacową, przejmując na siebie ogół obowiązków związanych z obsługą spraw pracowniczy w firmie. Do zakresu naszych usług należą:

 • pełna obsługa firm w zakresie rozliczeń z ZUS,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych a także innych niezbędnych dokumentów,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy.

Tajemnica zawodowa

Doradca Podatkowy oraz jego pracownicy są objęci tajemnicą zawodową zgodnie z Ustawą o Doradztwie Podatkowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zgodnie z art. 44 Doradca Podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.