Klienci M2A

ESA BIC Poland

Oczami M2A

ESA BIC to sieć inkubatorów utworzonych w Europie z wykorzystaniem środków krajowych oraz pochodzących z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Inkubator utworzony w Polsce stanie się 26-tym Inkubatorem ESA BIC. Nasza firma została wybrana jako twórca witryny internetowej ESA BIC Poland w drodze postępowania przetargowego.

Klient miał jasno sprecyzowane wytyczne co do wyglądu strony. Layout miał być spójny z zaleceniami Europejskiej Agencji Kosmicznej, a co za tym idzie z pozostałymi inkubatorami wchodzącymi w skład sieci europejskiej.

ESA BIC o sobie

ESA BIC Poland is joining the network as the 26th ESA BIC. The objective of ESA BIC Poland is to create and strengthen the community of successful space related start-ups in Poland by supporting 35 incubatees over the period of 5 years under the ESA BIC scheme. ESA BIC Poland will be based in two locations – Warsaw and Rzeszow. The branch in Warsaw will support 5 start-ups per year and the branch in Rzeszow 2 start-ups per year.
ESA Business Incubation Centres (ESA BICs) are the largest network of space incubators in Europe. The main objective of ESA BICs is to support entrepreneurs with a space-based business idea, thereby creating and growing clusters of space related start-ups across Europe. All ESA BIC are managed by local champions who connect their ESA BICs to their local industry, universities, research organisations, government, and investor communities, while also maintaining strong regional/national links. This makes the ESA BICs very well embedded in the local communities as well as the place of choice for all space related innovation and business.