Klienci M2A

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak

Zespół prawników Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszki Wawrzyńczak ma dwie specjalizacje – prawo rodzinne i prawo gospodarcze.

Większość obsługiwanych przez kancelarię spraw dotyczy prawa rodzinnego – zajmę się rozwodami, alimentami dla dzieci, sprawami o rozstrzygnięcie co do istotnych spraw dziecka, ustaleniem kontaktów, w tym ojca z dziećmi i dziadków z dziećmi, wykonaniem postanowień o kontaktach z dziećmi, egzekucją kontaktów z dziećmi, ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka, a jeśli zachodzi taka potrzeba, sprawami o odebranie dziecka.

Zwykle procesy sądowe o rozwód inicjowane są przez kobiety, więc to one pierwsze do nas trafiają i właśnie ich interesy najczęściej reprezentujemy. Naszymi klientami są również panowie, których równe prawa w procesie rozwodowym w pełni rozumiemy i deklarujemy ich obronę.

Kompleksowo załatwiamy wszystko co jest konsekwencją rozwodów – pomagamy podzielić majątek, prowadzimy sprawy o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, a w sytuacji skrajnej eksmisją współmałżonka.

Wielu naszych klientów to przedsiębiorcy. Na ich rzecz zajmujemy się ich firmami. Moi prawnicy zapewniają obsługę prawną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, a także dla osób fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Kancelaria zajmuje się również obsługą prawną instytucji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń. Obsługujemy firmy i przedsiębiorców z Łodzi i województwa łódzkiego.